Participatie wet

Vanaf 1 januari 2015 zijn er meer mogelijkheden.

Participatie wet

Participatie wet

Dankzij de Participatiewet kunnen burgers actief meedoen aan de maatschappij. Het vinden van werk is erg belangrijk, zodat ze zelfstandig hun leven kunnen leiden. Hierbij gaat het om diegenen die iets meer hulp nodig hebben om aan het werk te komen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en gaat extra banen creëren om mensen aan het werk te helpen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn er meer mogelijkheden om te werken

De Participatiewet maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking, die op zoek zijn naar werk, een baan kunnen vinden bij een reguliere werkgever. Er zijn verschillende re-integratiebureaus waarbij jobcoaches mensen vanuit verschillende doelgroepen begeleiden om hun werk te behouden, zoals bijvoorbeeld tijdens het werk bemiddelen tussen de cliënt en de werkgever om eventuele belemmeringen en conflicten te voorkomen of tijdig in kaart te brengen.

Wat kan RVTwente voor jou betekenen

RVTwente kan door zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van begeleiden, coachen, motiveren en bemiddelen zijn klanten de juiste begeleiding aanbieden. Daarnaast heeft RVTwente connecties met de gemeente om te bemiddelen naar eventuele mogelijkheden met betrekking tot re-integratie of directe bemiddeling naar werk. Omdat elke persoon anders is, leveren wij maatwerk. Ben je gemotiveerd en behoor jij tot deze doelgroep, maak dan een afspraak met ons voor een vrijblijvend gesprek.