Wat houdt de nieuwe quotumwet in?

Wij zien vooral de kansen die de nieuwe participatiewet brengt.

Wat houdt de nieuwe quotumwet in?

Wat houdt de nieuwe quotumwet in?

Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. Aan deze participatiewet is een extra wet gekoppeld, de nieuwe quotumwet. De quotumwet gaat niet direct in, maar functioneert als een stok achter de deur om ervoor te zorgen dat de afspraken die werkgevers, organisaties en overheid gemaakt hebben, wel uitgevoerd worden. Deze afspraken houden in dat er meer werkplekken gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij aan Wajongers, WIA’ers en WSW’ers. Het doel van de participatiewet is dat er straks 100.000 extra werkplekken bij het bedrijfsleven zijn voor deze groepen. De overheid zelf staat garant voor 25.0000 banen. Wat de nieuwe quotumwet in deze situatie inhoudt is dat als straks blijkt dat er niet genoeg werkplekken zijn gecreëerd en gevuld, dat er een boete in het leven geroepen wordt om alsnog deze groep aan werk te helpen.

Wat houdt de nieuwe quotumwet in voor de werkgever?

Aangezien er een hoop regelingen veranderen, of komen te vervallen, is er momenteel nog veel onduidelijk. Het is van belang dat straks meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen, ook omdat regelingen als de WSW komen te vervallen. Het feit dat deze regeling vervalt betekent niet dat de doelgroep verdwijnt, maar dat er andere oplossingen moeten komen. Het idee van de overheid is dat dit veel beter op lokaal niveau georganiseerd kan worden, en dat deze mensen meer tot hun recht gaan komen in een “normale” baan. Natuurlijk bestaan ook hier allerlei regelingen, denk bijvoorbeeld aan een loonwaarde, waardoor de werkgever minder aan salariskosten kwijt is voor deze werknemer. Maar ook jobcoaching hoort tot de mogelijkheden. Jobcoaching is eigenlijk een stuk ondersteuning van de werknemer op de werkvloer.

Wat betekent de nieuwe quotumwet voor werknemers?

Voor de doelgroepen verandert er momenteel heel erg veel. De participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, etc. De werknemers zullen zelf niet heel veel merken van de nieuwe quotumwet. Echter zal het effect wel zijn dat er meer banen komen voor deze groepen. Momenteel is het heel erg moeilijk om met een arbeidsbeperking een passende baan te vinden, en door de dreiging van de nieuwe quotumwet en de afspraken rond de participatiewet, zullen er veel meer banen beschikbaar komen voor deze groep. Niets is beter voor de ontwikkeling van iemand met een beperking in welke zin dan ook, dan om gewoon deel te gaan nemen aan de maatschappij.

Wat doet RVTwente met de nieuwe quotumwet?

RVTwente is een re-integratiebureau dat naar de toekomst kijkt. Wij zijn een jong bedrijf dat graag het voortouw neemt in deze ontwikkeling. Wij zien namelijk ontzettend veel kansen op dit gebied. Wij zien enorm veel potentieel bij de groep met “afstand tot de arbeidsmarkt” en willen deze kans aangrijpen om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, en dan wel werk op maat, werk wat bij de persoon past. Geen enkele arbeidsbeperking is precies hetzelfde als een andere arbeidsbeperking. Ieder persoon heeft zijn eigen sterke en zwakkere kanten. Met de juiste ondersteuning is er gewoon ontzettend veel mogelijk en wij zien vooral de kansen die de nieuwe participatiewet en bijbehorende quotumwet brengen.

Wij zien de toekomt echt met vertrouwen tegemoet!

Neem contact met ons op als jij ook met vertrouwen de toekomst in wil.