Re-integratie en jobcarving

Een verantwoordelijkheid van een re-integratiebureau.

Re-integratie en jobcarving

De huidige participatiesamenleving legt een zeer grote nadruk op deelname aan de arbeidsmarkt. Het idee hierachter is simpel, met thuis zitten schiet niemand wat op, daarom moeten mensen die kunnen werken aan het werk. Maar hoe vind je werk als je, vanwege een langdurige ziekte of handicap, een afstand tot de arbeidsmarkt hebt? Beter gezegd, hoe vind je een passende baan die ligt in je interessegebied en die zo in is te richten dat je veronderstelde afstand tot regulier werk wordt gecompenseerd?

De samenleving en arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en als het aankomt op re-integratie moet men origineel zijn. Jobcarving kan dan de oplossing zijn. Maar wat is jobcarving en hoe verhoudt het zich tot re-integratie?

Re-integratie hand in hand met jobcarving

Voordat we dieper ingaan op wat jobcarving is en hoe dit inspeelt op re-integratie, moet eerst duidelijk gemaakt worden dat deze twee eigenlijk niet langer los gezien kunnen worden. Re-integratie en jobcarving spelen op elkaar in.

Jobcarving is het creëren van werk op zo’n wijze dat bepaalde functies die nu worden uitgevoerd door een vaste medewerker vanuit een groter takenpakket hun eigen omschrijving mogen kennen en door een nieuwe medewerker worden uitgevoerd. Het kan ook betekenen dat een geheel niet bestaand beroep wordt gecreëerd aan de hand van taken die tot op heden niet, in de op zich staande waarde daarvan, onderkend werden.
Re-integratie en jobcarving moeten waardevol zijn voor alle betrokken partijen.

Re-integratie en jobcarving, per definitie maatwerk

Re-integratie en jobcarving zijn beiden een verantwoordelijkheid van een re-integratiebureau in meer of mindere mate. Een goed bureau is in ieder geval naast de re-integratie bezig met jobcarving. En dit is om een zeer goede reden. Helaas is er te vaak te weinig aanbod voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit op het gebied van re-integratie en het vinden van passend werk te ondervangen met jobcarving vereist het een inzicht en flexibiliteit die zich moeten uiten in maatwerk.

Dit is de essentie van re-integratie en jobcarving. Niet alleen door het creëren van zinvol en uniek werk, maar dit werk ook geschikt maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede invulling van re-integratie en jobcarving kan op deze wijze veel betekenen voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever kan zo zijn dure personeel efficiënter inzetten en de werknemer kan een leuke en passende baan vinden.
RVTwente is een bureau dat naast reguliere re-integratie ook een specialisatie heeft ontwikkeld in jobcarving. Een goed voorbeeld is het ICT-bedrijf dat door RVTwente is opgestart en dat zich bezig houdt met taken, zoals bijvoorbeeld het schrijven van webteksten, en hiermee aan de hand van jobcarving al unieke werkplekken heeft gecreëerd. Nieuwsgierig wat jobcarving voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op met RVTwente en ontdek de mogelijkheden.

RVTwente staat voor:

  • Laagdrempelig

  • Oplossingsgericht

  • Denken in mogelijkheden

  • Maatwerk

Neem hieronder contact met ons op